Контакти

Имате въпрос, свързан с козметична тема, марки или продукти на Хенкел Българирия? 

Може да се свържете с нашия екип по клиентска поддръжка по един от посочените начини:

Хенкел България ЕООД
ЕИК 203767229
София, 1766, Бизнес Парк София
Сграда 2, етаж 4

Тел. +359 2 8063900
Факс: +359 2 8063901
Електронна поща: henkel.bulgaria@henkel.com